8 Mart 2013 Cuma

Borçlanma başvurusu hangi kuruluşa yapılacaktır?

- Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olanlar, en son tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna (Devredilen SSK, Bağkur, Emekli Sandığı),
- Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına kaydı olmayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na
- Sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık alanlar, aylık aldıkları sosyal güvenlik kuruluşuna,
yazılı olarak başvuruda bulunulması şarttır.

1 yorum:

 1. Yurtdışında sigortalı çalışırken aynı anda Türkiye`de sigortalı çalışma yolu açıldı
  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 28.11.2013 gün ve 2013-39 nolu genelge, yurtdışında çalışan Türkleri sevindirecek müjdeler beraberinde getirdi. Bu müjdelerden bir tanesi de, 3201 sayılı kanuna göre düzenlenen yurtdışı borçlanmalarda çok sık rastlanan sigorta sürelerinin çakışması problemine çözüm getirmiş olmasıdır.
  2013-39 sayılı genelge, yurtdışı hizmet borçlanmasında şimdiye kadar yaşanan hangi probleme nasıl bir çözüm getiriyor?
  Yurtdışı Hizmet Borçlanmasını düzenleyen 3201 sayılı kanunun 3. maddesi, yurtdışı borçlanmanın hangi sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında yapılacağına dair şunu öngörmektedir: „... Sigortalının Türkiye`de hiçbir Sosyal Güvenlik Kuruluşu`na bağlı çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu`na, Türkiye`de çalışması varsa en son tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu`na müracaat etmek suretiyle bu kanunla getirilen haklardan yararlanır.“

  Yani Türkiye`de hiç sigorta başlangıcınız yoksa, yurtdışı emekliliği için başvurunuzu, eski adı Bağkur`a, yeni adı 4/b`ye yapmanız gerekiyor. Bunun dışında Türkiye`de en son Sosyal Sigortalar Kurumu`na bağlı çalışmanız varsa SSK`ya, Emekli Sandığı`na tabi hizmetiniz bulunuyorsa o zaman da Emekli Sandığı`na başvurunuzu yapmanız gerekir.
  Yurtdışı borçlanmada en uygun şartları Sosyal Sigortalar Kurumu sunmaktadır. SSK kapsamında borçlanarak emekli olmak demek, Bağkur`a oranla daha az paraya yüksek emekli maaşı almak demektir. Onun için borçlanarak emekli olmayı düşünen vatandaşlar, şayet Türkiye`de sigorta girişleri yoksa veya en son Bağkur`a tabi çalışmaları varsa, Türkiye`ye tatile gittiklerinde herhangi bir yerde SSK kapsamında çalışarak yurtdışı hizmet borçlanmasını bu kurumda yapma hakkına kavuşmaya çalışıyorlardı. Şayet bu insanlar yurtdışında yaşadıkları yerlerde sigortalı çalışmıyorlarsa veya isimlerine prim ödenmiyorsa sorun olmuyordu. Fakat yurtdışında çalışırken tatilde Türkiye`de çalışmak, sigorta sürelerinin çakısmasına sebep oluyordu. Yani aynı süreler için hem yurtdışında yaşadığınız ülkede, hemde Türkiye`de prim ödenmiş oluyor. Bu gibi durumlarda Türkiye`deki çalışma süreleri iptal edilmekteydi. Bu durum da yurdışı borçlanmanın SSK kapsamında yapılmasını engelliyordu.
  2013-39 sayılı genelge bu konudaki problemleri, yani sigorta sürelerinin çakışmasıyla meydana gelen sorunları, ortadan kaldırıyor. Yani yurtdışında çalışırken Türkiye`de SSK kapsamında kısa süreli çalışmayı mümkün kılyor. Söz konusu genelge aynen şunu diyor:
  Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmiş ülkelerdeki sigortalılık süreleri ile çakışan üklemizdeki prim ödeme süreleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı sigorta süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumu`nun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından düzenlenen raporlara istinaden yapılan tespitler dışında iptal edilmeyeceği karar altına alındı. Bu sürelerle çakısan yurtdışı süreleri 3201 sayılı „Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun`a göre borçlandırılmayacaktır. Türkiye`deki çalışılan süre borçlanma süresinden çıkarılacak ve yurtdışında aktif çalışılan, vergiye tabi ve meslek odasına kayıtlı dönem borç tahakkuk cetveline işlenecektir.
  Yurtdışı hizmet borçlanması ile ilgili daha geniş ve güncel bilgiler için www.emeklilik2.de web sitesinde bizi ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

  YanıtlaSil