8 Mart 2013 Cuma

Borçlanma başvurusunda hangi belgeler gerekmektedir?

Yurtdışı hizmet borçlanması talep dilekçesi ve taahhütname doldurularak imzalanmalı
ve aşağıdaki belgeler eklenmelidir;
a. Borçlanılacak süre Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerde geçmişse;
- Çalışılan ülkede sigorta kurumundan alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları,
- Yurtdışında kendine ait işyeri olanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerinden aldıkları hizmet kartları,
b. Borçlanılacak süre sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçmişse;
- Türk konsoloslukları, çalışma müşavirlikleri veya ataşeliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri,
- Çalışılan iş yerlerinden alınan hizmet süresini belirten bonservisler ve pasaportların çalışma izinlerinin tercümeleri,
c. Ev kadınları alacakları ikamet belgesinin tercümesini Türk temsilciliklerine onaylatmalı veya pasaport giriş çıkışlarının onaylı sureti ile emniyetten alınmış olan giriş çıkış listesini eklemeli.
Yukarıda belirtilen belgelerden sigortalıların durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder