10 Nisan 2018 Salı

Emekli Maaş Kesintileri Nelerdir

İşçi emeklisi bu aylık ödenen maaşından kesintili ödendiğini, emekli maaş kesintileri nelerdir diye merak ediyor ve nasıl itiraz edebileceğini soruyor.

SGK’dan yaşlılıokay (emeklilik), malullüok, ölüm aylığı ile iş kazası-meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanların aylıklarından zaman zaman Kurum tarafından kesinti yapılmaktadır. Bu yazımızda emekli maaş kesinti sebebi konusunda bilgiler sunacağız.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN YAPILAN KESİNTİ SEBEBLERİ
İlos angelesÇ KATILIM PAYI:

Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

a) 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için……….three (üç) TL,

b) three kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….……..1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

TIBBİ MALZEME KATILIM PAYI

Vüreduce dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylıokay alanlar ile bakmakla yüokümlü oldukları kişiler için %10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylıokay ya da gelirlerden kesilir.

MUAYENE KATILIM PAYI

Birinci basamak sağlıok hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlıokay hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

a) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlıok hizmeti sunucularında..……7 (yedi) TL

b) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..……15 (onbeş) TL

Yukarıda belirtilen tutarlar da emeklilerin aylıklarından kesilir.

İCRA TAKİBİYLE HACİZ

İcra takibiyle emekli aylıklarına konulan haciz (İstisnai durumlar hariç aylığın 1/four’ü oranında kesinti yapılır).

YERSİZ ÖDEMELER

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylıokay alanlara bazen hak etmediği aylıklar ödenmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra emeklinin gelir ya da aylığından her ay %25 ini geçmemek koşulu ile tahsil edilebilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder